Het dilemma van de leraar

Een meestervechter vond op een ochtend voor zijn deur een wachtende jongeling. De jongeman vroeg hem, nee smeekte hem, om les te mogen nemen aangezien zijn kunde ongeevenaard was. De meester zond hem naar huis zonder af- of toewijzing. Iedere ochtend daarna gedurende vele jaren veegde de jongeling het pad naar de deur van de meester schoon in de hoop dat zijn totale toewijding de meester zou opvallen en hem zou overtuigen dat het goed was deze leerling aan te nemen. Zoals iedere leerling op zoek is naar de ideale meester, is ook iedere meester op zoek naar de ideale leerling. En zo geschiedde uiteindelijk. In de daarop volgende 40 jaar werd hard gestudeerd maar niet zoals de leerling verwacht had. In totaal kreeg hij 4 aanwijzingen. Pas later, toen zijn eigen stoep iedere ochtend brandschoon de zonnestralen weerkaatste, begreep hij daarvan de reden en het enorme dilemma. Datgene wat verteld wordt kan niet meer zelf ontdekt worden. Datgene wat niet ontdekt wordt zal uiteindelijk ontbreken.